O FIRMIE VISON

Firma Vision International People Group jest jedną z największych firm, sprzedająca produkty dla zdrowia i urody na rynku międzynarodowym. Motto Firmy - "Robimy zdrowy biznes". Od momentu założenia firmy w 1996 roku, kierownictwo firmy swoje wysiłki stale kieruje na stworzenie nowej kultury zdrowia, zdrowego stylu życia, jako absolutnego priorytetu dla każdego - bez wyjątku - człowieka. Podyktowane są tym podstawowe linie towarowe,z którymi firma pracuje.

Produkty Vision produkowane są zgodnie z międzynarodowymi standardami GMP oraz posiadają certyfikaty rejestracji w oficjalnych organach wszystkich państw, gdzie Firma prowadzi swoją działalność. Produkt ze znakiem jakości Vision International People Group w sprzedaży bezpośredniej za pomocą sieci niezależnych dystrybutorów. Ten sposób rozpowszechniania określany jest jako Net Work Marketing - marketing sieciowy.

Dzisiaj wpływ marketingu sieciowego na ekonomię i całe społeczeństwo wychodzi poza ramy prostego zaspokojenia popytu konsumentów. W danym momencie jest to interesująca alternatywa lub wspaniałe uzupełnienie tradycyjnej, profesjonalnej działalności i efektywny sposób rozprowadzania towarów i usług, który coraz częściej zapożyczają tradycyjne firmy, dążące do zajęcia pozycji lidera na rynku.

Najważniejszą, charakterystyczną cechą wszystkich produktów Vision jest to, że przeszły one dokładne badania swojego składu oraz otrzymały kliniczną aprobatę na podstawie badań przeprowadzonych w Klinice Leczenia Żywnościowego przy Instytucie Żywienia Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych. Skuteczność wszystkich produktów "Vision" została udowodniona w badaniach klinicznych. Bardzo dobrze znane jest działanie każdego składnika dowolnego produktu Firmy.

Biologicznie aktywne suplementy produkowane przez firmę Vision International People Group wspólnie z francuskim koncernem Arkopharma pomagają zapewnić organizmowi człowieka niezbędne dla zdrowia substancje: witaminy, makroelementy, mikroelementy, zioła, aminokwasy, błonniki.

Suplementy Vsion są w 100% naturalne, wyróżnia je przede wszystkim unikalna technologia produkcji i receptura, skutek leczniczo-profilaktyczny, brak efektów ubocznych, wzajemne współdziałanie preparatów, brak powstawania zależności organizmu od preparatu, brak efektu toksycznego, łagodne działaniem nie ma potrzeby kontroli lekarskiej.

Zastosowanie biologicznie aktywnych dodatków do żywności firmy Vision to:

  • szybsze osiągnięcie odpowiedzi organizmu na leczenie podstawowe
  • możliwość modyfikacji dawki stosowanych leków, przez co ulegną zmniejszeniu ewentualne działania uboczne
  • możliwość zmniejszenia dawek dotychczas stosowanego leczenia to również zmniejszenie kosztów dotychczasowej terapii
  • przy niemożliwym trwałym wyleczeniu możliwość szybszego osiągnięcia remisji choroby i przedłużenia tej fazy
  • skuteczna profilaktyka

Biologicznie aktywne dodatki do żywności firmy VISION IPG posiadają Certyfikat Zdrowia Unii Europejskiej wydany przez Instytut ds. Żywności Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego Republiki Francji. Jakość i bezpieczeństwo tych produktów zostało również potwierdzone przez Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ), Główny Inspektor Sanitarny (GIS) oraz Polskie Centrum Badań Certyfikacji (PCBC). Produkty Vsion są dopuszczalne do obrotu na terenie Polski.

Preparaty ziołowe Vision polecamy gorąco wszystkim tym, którzy chcą zachować na długo zdrowie i młodość.

 

powrót»