TERAPIA CHELATOWA

CHELATACJA TO DOŻYLNA TERAPIA NIEOPERACYJNA, ROZPUSZCZA PŁYTKI MIAŻDŹYCOWE W NACZYNIACH TĘTNICZYCH, SKUTECZNA W TAKICH SCHORZENIACH JAK

  • MIAŻDŻYCA NACZYŃ MÓZGOWYCH - Prowadzi do niedotlenienia i w konsekwencji może być powodem udaru mózgu. Terapia poprawia ukrwienie i zapobiega udarowi mózgu.
  • MIAŻDŻYCA NACZYŃ WIEŃCOWYCH - Prowadzi do zawału. Zabiegi poprawiają czynności serca nawet w zaawansowanej chorobie niedokrwiennej.
  • MIAŻDŻYCA NACZYŃ KOŃCZYN - Wywołuje bóle niedokrwienne, powoduje zgorzel i konieczność amputacji (zwłaszcza u chorych na cukrzycę). Chelatacja pozwala uniknąć operacji.
  • MIAŻDŻYCA DROBNYCH NACZYŃ - Doprowadza do ich zwężenia. Dzięki zabiegom poprawia się ich ukrwienie.

Na czym polega dożylna terapia chelatowa?

Dożylna terapia chelatowa polega na podawaniu EDTA w powolnych wlewach kroplówkowych.

Co to jest EDTA?

EDTA (EtylenoDiaminoTetraAcetic) jest aminokwasem, który łączy się z wieloma metalami i minerałami tworząc związki chelatowe, które następnie w charakterze kompleksów usuwane są z organizmu przez nerki.

Działanie EDTA

Polega na usuwaniu z organizmu metali ciężkich, oczyszcza naczynia krwionośne ze złogów wapniowo - cholesterolowych, powodujących zapychanie i zwężanie żył, co utrudnia przepływ krwi, związków odżywczych do tkanek i komórek, niedotlenienie organizmu.

Czy skuteczna jest terapia EDTA?

Badania kliniczne przeprowadzone przez kardiologów Dr. E. Olszewer i Prof. James P. Carter opublikowane w 1988r. dowodzą o skuteczności jak również o wszechstronnym działaniu terapii EDTA. Badania przeprowadzono na 2870 osobach. W 76,89% przypadków stwierdzono bardzo wyraźną poprawę u pacjentów z dusznicą bolesną, u 16,57% wyraźną poprawę , razem 93,45% przypadków dusznicy bolesnej. U pacjentów z zaburzeniami krążenia kończyn dolnych bardzo dobrą poprawę uzyskano w przypadku 91% pacjentów dobrą poprawę u 7,6% pacjentów, a więc razem u 98,6%. U pacjentów z zaburzeniami krążenia mózgowego, poprawę stwierdzono u 54% przypadków.

Największe badania zostały przeprowadzone na grupie 19 167 pacjentów. W grupie tej przeprowadzono badania kontrolne przy użyciu termografu, które potwierdziły skuteczność metody w 86% przypadkach.

Jakie badania są konieczne przed zastosowaniem terapii chelatowej?

Zalecane są następujące badania: badanie tętna (wyczuwalność tętna na obwodzie: tt grzbietowe stopy), osłuchiwanie tt szyjnych, pomiar ciśnienia krwi, badanie dopplerowskie tętnic obwodowych. Objawy chromania przystankowego, badanie krzywej NIR-TBSS, Lipidogram, EKG wysiłkowe. Wskazana jest analiza spektrskopowa próbki włosów.
Pacjenci powinni wypełnić załączoną ankietę. Służy ona w oszacowaniu stopnia ciężkości choroby, oszacowaniu czynników ryzyka, wprowadzenia ewentualnych modyfikacji w procesie terapeutycznym, jak również dla celów statystycznych. Dane umieszczone w ankiecie są chronione prawem.
Pacjenci powinni wypełnić załączoną ankietę. Służy ona w oszacowaniu stopnia ciężkości choroby, oszacowaniu czynników ryzyka, wprowadzenia ewentualnych modyfikacji w procesie terapeutycznym, jak również dla celów statystycznych. Dane umieszczone w ankiecie są chronione prawem.

Jak przebiega terapia chelatowa?

Pacjenta należy umieścić w wygodnej pozycji leżącej lub siedzącej. Po kontroli tętna i zmierzeniu ciśnienia krwi, podajemy płyn infuzyjny. Pacjenci mogą odczuwać lekki ból, który ustępuje po kilku minutach trwania terapii, nie jest on dokuczliwy. Z kroplami płynu infuzyjnego dostaje się do organizmu roztwór EDTA i witamin. Dawniej standardową, jednorazową dawką było 3g EDTA, lecz ostatnie badania wykazały, że wystarczy 1,5 g przy tej ilości osiąga się lepsze wyniki terapeutyczne. Wielu lekarzy dodaje do roztworu infuzyjnego EDTA niektóre witaminy i sole mineralne dla wyrównania ubytków podczas chelatowania.

Już po kilku zabiegach pacjenci zaczynają odczuwać pierwsze oznaki poprawy, zwiększa się dystans chromania przystankowego, u pacjentów z dusznicą bolesną zmniejsza się ilość ataków. Chorzy odczuwają wzrost energii życiowej, lepsze samopoczucie, wzrost kondycji fizycznej w cięższych przypadkach chorzy odczuwają te zmiany dopiero po 20-25 zabiegu.

Cykl terapeutyczny składa się w typowych przypadkach z 20-35 wlewów dożylnych, Zabieg trwa około 3-4 godzin, po zabiegu pacjent powinien otrzymać około 1 litra płynu do picia, ponieważ nerki potrzebują zwiększoną ilość płynów w procesie usuwania szkodliwych substancji. W ciągu tygodnia powinno się wykonać od 1 do 3 zabiegów.

Stwierdzono, że terapia chelatująca powoduje oprócz oczyszczania naczyń krwionośnych także powstrzymanie procesów miażdżycowych, wtedy organizm ma czas i możliwości powrotu do zdrowia poprzez przywrócenie prawidłowego krążenia w całym organizmie. Dzięki temu stworzone są idealne warunki do poprawy zdrowia całego organizmu. EDTA udrażnia każde naczynie w organizmie od naczyń włosowatych począwszy, a skończywszy na największych arteriach. U wielu pacjentów właśnie te najmniejsze naczynia nie spełniają prawidłowo swojej roli.

Jakie jest ryzyko terapii? Czy istnieją działania uboczne?

Prawidłowo przeprowadzona terapia chelatowa jest terapią efektywną i nie stwarza żadnego ryzyka dla pacjenta. W USA przeprowadzono ponad 1 000 000 zabiegów i nie odnotowano żadnych groźnych lub mniej groźnych powikłań. EDTA jest 3,5 razy mniej toksyczny od aspiryny zażywanej codziennie przez miliony osób.
EDTA w organizmie nie zmienia swej postaci jedynie łączy jony metali, które dostają się do organizmu wraz z zatrutym powietrzem, wodą, pożywieniem. Głównymi źródłami toksycznych metali są m.in. spaliny z pojazdów, dymy z fabryk, konserwanty, niektóre leki syntetyczne, dym tytoniowy, chemiczne środki ochrony roślin, farby. Najczęściej wchłaniane są przez płuca, stamtąd z prądem krwi docierają do wszystkich narządów wewnętrznych, gdzie łączą się z różnymi komponentami komórkowymi i są zdolne do wytwarzania wolnych rodników tlenowych (WRT), uszkadzających różne struktury tkankowe. Ponadto metale ciężkie wywierają swoiste działanie toksyczne na szereg enzymów komórkowych. EDTA wraz ze związanymi jonami metali jest w 100% wydalany z organizmu nie pozostawiając toksycznych złogów. Podczas infuzji dożylnej może wystąpić nieprzyjemne uczucie w miejscu gdzie płyn dostaje się do żyły. To uczucie można usunąć poprzez zmniejszenie szybkości wlewu. Przy zbyt szybkim wlewie, rzadko zdarzają się przypadki bólu głowy, zawrotów, uczucia znużenia, nieznaczne przejściowe obniżenie ciśnienia krwi i kurcz mięśni nóg, szybko usuwany dożylnym podaniem wapnia.

W jakich chorobach terapia EDTA jest najbardziej skuteczna?

1. Choroby serca spowodowane zmianami miażdżycowymi w naczyniach wieńcowych.
           - Dusznica bolesna (bóle wywołane niedoborem tlenu w mięśniu sercowym) lub uczucie            duszności. Najczęściej u chorych z problemami kardiologicznymi (prawie 3/4 pacjentów) nie            występują problemy z oddychaniem i tylko 1/4 odczuwa bóle w klatce piersiowej.
           - Chorzy po przebytym zawale serca, powinni zapobiegawczo być poddawani terapii            chelatowej, ponieważ ryzyko powtórnego zawału jest bardzo wysokie . Przebyty zawał jest            oznaką istnienia zmian miażdżycowych w naczyniach krwionośnych.

2.  Zaburzenia krążenia kończyn dolnych (chromanie przystankowe, choroba Buergera i Raynauda.

3. Zaburzenia krążenia mózgowego spowodowane zwężeniem światła tt. szyjnych wew. i tt.      kręgowych mogą tu występować następujące objawy: zawroty głowy, nie ustępujące szumy      w uszach, zaburzenia czucia w ramionach na twarzy, kończynach dolnych. Po przebytym udarze      zalecane jest przeprowadzenie terapii chelatowej w celu zmniejszenia następstw udaru oraz      zmniejszenia do minimum ryzyka ponownego jego wystąpienia.

4.  W sklerodermii znacznie lepsze wyniki daje terapia chelatowa od innych znanych metod.

5. W chorobie Alzhaimera znaczna poprawa w stanie zdrowia chorego, niestety po przerwaniu      terapii stan pacjenta powraca do poprzedniego.

6.   Pacjenci z dolegliwościami reumatycznymi, artrozami odczuwają znaczną poprawę      po przeprowadzonejnterapii, u niektórych pacjentów operacja stawu biodrowego okazuje się      zbędna.

7.  Znaczącą poprawę, a nawet całkowite ustąpienie objawów obserwuje się w chorobach oczu      spowodowanych zwapnieniem siatkówki (Maculopatia), zaburzeniach słuchu, potencji,      w migrenie, zaburzeniach równowagi oraz w wielu innych chorobach spowodowanych      zaburzeniami gospodarki wapnia w organizmie.

Jakie badania są konieczne przed zastosowaniem terapii chelatowej?

Zalecane są następujące badania: badanie tętna (wyczuwalność tętna na obwodzie: tt grzbietowe stopy), osłuchiwanie tt szyjnych, pomiar ciśnienia krwi, badanie dopplerowskie tętnic obwodowych. Objawy chromania przystankowego, badanie krzywej NIR-TBSS, Lipidogram, EKG wysiłkowe. Wskazana jest analiza spektrskopowa próbki włosów.
Pacjenci powinni wypełnić załączoną ankietę. Służy ona w oszacowaniu stopnia ciężkości choroby, oszacowaniu czynników ryzyka, wprowadzenia ewentualnych modyfikacji w procesie terapeutycznym, jak również dla celów statystycznych. Dane umieszczone w ankiecie są chronione prawem.
Pacjenci powinni wypełnić załączoną ankietę. Służy ona w oszacowaniu stopnia ciężkości choroby, oszacowaniu czynników ryzyka, wprowadzenia ewentualnych modyfikacji w procesie terapeutycznym, jak również dla celów statystycznych. Dane umieszczone w ankiecie są chronione prawem.

  • Gabinet terapii chelatowej, os. Kaszubskie 9, Zielona Góra
  • Przychodnia ProFamilia, ul. Strzelecka 1, Świebodzin

Szczegółowe informacje pod nr 606 281 169 oraz 68 323 54 23