PROWADZĄCY | Mirosław Walczyński

Mirosław Walczyński jest absolwentem Filologii Romańskiej Uniwersytetu w Rennes II (Francja) - języki obce: j. angielski, j. hiszpański, j. francuski. W latach 1992-1993 skończył podyplomowe Studia Sugestopedii w Genewie, gdzie zdobył licencję na nauczanie tą metodą. W tym czasie absolwent Moskiewskiej Szkoły Medycyny Alternatywnej oraz Mińskiej Szkoły Informacyjno - Falowej, uczeń profesor medycyny Emmy Gonikmann. Posiada wiedzę z dziedziny psychologii, talent muzyczny i aktorski. Dzięki temu potrafi wprowadzić uczniów w stan relaksu, a potem za pomocą ćwiczeń wyzwolić w nich kreatywność, pobudzić pamięć i odblokować psychicznie. Zajęcia z języka angielskiego prowadzi od 1994r.

Absolwent Uniwersytetu w Rennes - języki obce: j. angielski, j. hiszpański