JAK WYGLĄDA U NAS NAUKA ?

Zaledwie dwutygodniowe kursy języka angielskiego, które prowadzi Mirosław Walczyński dają nieoczekiwane i zaskakujące rezultaty. Dwunastodniowa nauka umożliwia opanowanie materiałów, które zwykle są przerabiane w ciągu roku nauki. Takie efekty daje sugestopedia, dawniej stosowana w psychoterapii, obecnie wykorzystywana jako jedna z alternatywnych metod w procesie nauczania. Skupia się na emocjonalnej i kreatywnej stronie psychiki, wzmacniając motywację i wspomagając proces nauki. Jej twórcą jest bułgarski uczony Georgi Łozonow.

Na czym polega sugestopedia? Nic prostszego, przyjrzyjmy się naszemu życiu codziennemu i relacji z otoczeniem. Nieświadomie ulegamy na co dzień sugestii społecznej, która nas warunkuje od chwili narodzin. Ulegamy głębokim wpływom i normom społecznym życia codziennego poprzez stereotypy, zachowania, sposoby myślenia, przesądy klasy społeczno-ekonomicznej i kulturalnej do jakiej należymy.

Sugestopedia na zajęciach u Mirosława Walczyńskiego to oddziaływanie na kursanta mające na celu zmianę jego postawy do samego siebie jak i otaczającego go środowiska. To pewnego rodzaju psychoterapia, dzięki której kursant zaczyna w siebie wierzyć.

Poprzez gry, zabawy, piosenki i relaks stymulowane są obie półkule mózgowe. Prawa - odpowiedzialna za intuicję, wyobraźnię przestrzenną, kreatywność, emocjonalność i lewą - odpowiadającą za myślenie logiczne, analizę, pamięć mechaniczną, zmysł krytyczny.

Prowadzący przełamuje bariery: logiczną, afektywną (odpowiedzialną za to, co zagraża poczuciu bezpieczeństwa) i społeczną. Dzięki temu uczeń przestaje analizować docierające do niego informacje, czuje się bezpieczny i zaczyna nawiązywać przyjazne relacje z innymi ludźmi. Przełamując barierę społeczną, uwalnia się od wzorców w których wyrastał. Dopiero wtedy jest gotowy zaakceptować niekonwencjonalną metodę nauki.

Kolejnym etapem jest przyjęcie przez kursanta nowej tożsamości. I tak sekretarka staje się lekarzem, dyrektor - pilotem, dzięki temu kursant uwalnia się od przykrych doświadczeń, które blokują życie każdego z nas.

Na doskonałą atmosferę składają się również warunki nauki. Nie ma ławek, krzeseł, zeszytów, podręczników, nie wkuwa się na pamięć. Panuje pełna swoboda, otwartość, uwolnienie od stresów, wyrażanie tłumionych ambicji. Dobre samopoczucie gwarantuje zminimalizowany proces zmęczenia i wysiłku, to prowadzi do motywacji i chęci uczenia się. Kto raz spróbował tej metody nie chce już wracać do podręczników, monotonnych ćwiczeń i stresujących sprawdzianów. "To był pełen relaks" - wspomina kursantka.

Unikalna metoda nauki opracowana przez Mirosława Walczyńskiego obejmuje zarówno sposób prowadzenia zajęć (ubiór prowadzącego, gesty, mimika) jak i specjalnie przygotowane materiały do nauki. Tutaj każdy szczegół zajęć ma wpływ na ich skuteczność. Merytoryczna część ma taką formę i układ, które pozwalają błyskawicznie przyswajać przewidziany materiał. Sugestopedia to bardzo obszerna dziedzina dająca wiele możliwości, Mirosław Walczyński opracował, bazując na doświadczeniach i nauce Łozonowa, precyzyjną metodę w której każdy element jest celowy i dający maksymalną skuteczność.

Efektem zajęć jest przyswojenie zakresu, który normalnym trybem jest przerabiany w ciągu jednego roku nauki języka angielskiego, tzn. ok. 1500 słów, 300 zwrotów, podstawy gramatyki. To niezbędny zakres do swobodnego porozumiewania się w języku angielskim na poziomie podstawowym.

ZAPRASZAMY !!!

100% ZADOWOLONYCH KURSANTÓW